De beste oplossing voor beide partijen.

Home » Expertise » Arbeidsrecht en medezeggenschap » Mediation in arbeidsgeschillen

Mediation in arbeidsgeschillen

Mediation bij verstoorde arbeidsverhouding
Als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, kan mediation de oplossing bieden. Ook is een mediationtraject vaak een onmisbaar vereiste voor een ontbindingsverzoek bij de rechter wegens het bestaan van een verstoorde arbeidsverhouding (de ‘g-grond’).

Mediation kan zijn gericht op het herstel van de arbeidsverhouding en de vertrouwensrelatie, maar ook op het treffen van een nette exit-regeling waarin beide partijen zich kunnen vinden (‘exitmediation’).

Op elk moment in een arbeidsconflict is mediation mogelijk. Tijdens de mediation worden partijen uitgenodigd om met wederzijds respect voor elkaar en de verschillende belangen met elkaar te praten of onderhandelen. Of het geschil nu speelt tussen werkgever en werknemer of werknemers onderling. Ook binnen een mediation kunt u zich laten bijstaan door een advocaat.

Arbeidsrecht mediator of advocaat nodig?
Mr. Margreet Bos staat u binnen een mediation graag bij als mediator. Zij begeleidt regelmatig werkgevers en werknemers in mediationtrajecten en beschikt over de nodige kennis, communicatievaardigheden, geduld en optimisme om partijen succesvol te begeleiden bij deze zoektocht. Uiteraard kunt u ook bij onze advocaten terecht als u zich binnen een mediationtraject wilt laten bijstaan.

Advocaat