Wat ligt er binnen uw vermogen?

Home » Expertise » Personen- en familierecht » Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht

Bij een echtscheiding komt uiteraard de vraag naar voren onder welke voorwaarden u destijds bent gehuwd. Indien u hierover voor (of tijdens) uw huwelijk geen afspraken hebt gemaakt bij de notaris, bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. Ook bij een geregistreerd partnerschap kan dat zo zijn.

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, is vervolgens de vraag van belang of u voor of na 1 januari 2018 bent getrouwd. Als u voor 1 januari 2018 bent getrouwd betekent dat dat u in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd en gezamenlijk eigenaar bent van het vermogen van uzelf en van uw partner, met uitzondering van vermogen dat één van u beiden onder uitsluiting heeft verkregen door een schenking of erfenis. Verder kan het in hele uitzonderlijke situaties nog zo zijn dat er vermogen aan één van u beiden verknocht is en niet gedeeld hoeft te worden. Als u in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd betekent dat in principe dat u op basis van fifty/fifty moet scheiden en delen.
Bent u na 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd. Alles wat u voor het huwelijk bezat, blijft uw eigendom en alles wat uw echtgenoot/echtgenote bezat, blijft zijn/haar eigendom. Hetzelfde geldt in het geval u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden of indien er partnerschapsvoorwaarden zijn afgesproken, is het van groot belang dat wij nauwkeurig naar deze voorwaarden kijken. Vaak zijn de huwelijkse voorwaarden niet méér geweest dan een papier waar de echtgenoten nooit naar omgekeken hebben: notariële aktes verstoffen vaak in een la. Partners zijn zich in veel gevallen helemaal niet bewust van de vermogensrechtelijke gevolgen van hun handelen tijdens het huwelijk of partnerschap. Deze gevolgen worden pas zichtbaar bij het beëindigen van uw relatie.

Wij bespreken graag met u welke gevolgen de afspraken die u voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt gemaakt, nu voor u hebben. Zijn de gevolgen van de koude uitsluiting voor u wel zo koud als u dacht?

Advocaten