Met respect voor elkaar.

Home » Expertise » Personen- en familierecht » Overlegscheiding

Overlegscheiding

Collaborative divorce of ‘overlegscheiding‘ is een andere manier van scheiden die zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten. Overlegscheiding is een wijze van conflictoplossing tussen mediation en procederen in.

Bij de overlegscheiding heeft ieder een eigen advocaat, maar wordt er niet geprocedeerd. Partijen spreken met elkaar af dat zij samen tot afspraken zullen komen en niet naar de rechtbank zullen gaan. Bij de overlegscheiding is een coach betrokken die het traject begeleidt. Ook kan er een financieel deskundige zoals een fiscalist of een accountant worden betrokken bij de overlegscheiding.

Alle betrokkenen spreken vooraf af dat zij zich tot het uiterste zullen inspannen om het traject tot een goed einde te brengen. Ze werken samen op een manier die borg staat voor uit elkaar gaan met zo veel mogelijk respect. De advocaten behartigen primair het belang van hun eigen cliënt, maar zien er ook op toe dat het traject aan beide kanten eerlijk en constructief verloopt. Het is de advocaten niet toegestaan om de partners, als zij er in onderling overleg niet uitkomen, in een juridische procedure bij te staan. Dit wordt vastgelegd in een deelnemingsovereenkomst: een schriftelijke afspraak die aan het begin van een overlegscheiding wordt gemaakt.

De overlegscheiding is aan de orde als mediation niet mogelijk is. Dat kan het geval zijn als er geen evenwicht bestaat tussen de partners in kennis, emoties en/of macht. Alle voordelen die voor meditation kunnen worden genoemd, gelden ook voor de overlegscheiding. Het voordeel van de overlegscheiding boven de mediation is dat ieder van partijen een eigen advocaat heeft die zijn/haar belangen behartigt. Het voordeel van de overlegscheiding is dat dit proces vanwege de intensieve voorbereiding van de te voeren gesprekken vrij compact is. In twee tot vijf gesprekken kan in de regel worden overgegaan tot het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Op die manier is alle expertise bij elkaar gebracht om een scheiding respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over de overlegscheiding of wilt bespreken of de overlegscheiding voor u een goede optie is, kunt u contact opnemen met Patricia van Eck. Patricia van Eck is lid van de vereniging Collaboratieve Professionals.

Advocaat