In Actueel

Indexeringspercentage alimentatie voor 2023 bekend: 3,4%

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid maakt elk jaar in november bekend met hoeveel procent de alimentatiebedragen het volgende jaar worden verhoogd. Deze jaarlijkse verhoging van de alimentatie vindt plaats ter compensatie van de wijzigingen in de koopkracht.
Met ingang van 1 januari 2023 worden de alimentatiebedragen (zowel kinder- als partneralimentatie) verhoogd met 3,4%. De indexering is wettelijk vastgelegd en is van toepassing, tenzij schriftelijk is vastgelegd dat de indexering wordt uitgesloten of beperkt. Deze wijziging moet de alimentatiebetaler zelf doorvoeren. Alimentatiebetalers krijgen hierover geen bericht vanuit de overheid en worden geacht het percentage zelf door te voeren. Als u alimentatieontvanger bent, kan het raadzaam zijn de alimentatiebetaler hier tijdig op te attenderen.

Beperking fiscale aftrekbaarheid partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de maximale aftrekbaarheid van partneralimentatie verder beperkt tot 37,05%. Dat was in 2022 nog 40% en in 2021 43% (en voorheen tegen het toptarief). Het kan zo zijn dat de hoogte van de door u te betalen partneralimentatie in het verleden is vastgesteld of overeengekomen en dat u door de wijziging in de fiscale regelgeving en de jaarlijks doorgevoerde indexatie nu te veel betaalt.

In het geval u vragen heeft over de wettelijke indexering en/of de beperking van de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

RECENTE BERICHTEN
Hoogwaardige discussie en vragenronde over arbeidsrechtelijke actualiteiten.