In Actueel

Op dit moment is het wettelijk zo geregeld dat als u binnen 2 jaar na echtscheidingsdatum bij uw pensioenfonds meldt dat u bent gescheiden en het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen wordt verevend conform de wettelijke standaardregeling, het pensioenfonds verplicht is om ervoor te zorgen dat beide ex-echtelieden te zijner tijd rechtstreeks hun eigen deel van het ouderdomspensioen uitbetaald krijgen. Als u de melding niet binnen 2 jaar doet, loopt u het risico dat het pensioenfonds niet meer wil meewerken aan de rechtstreekse uitbetaling aan beide ex-echtelieden. In dat geval krijgt de partner die het pensioen heeft opgebouwd het volledige ouderdomspensioen en moet de ex-partner maar zien dat hij of zij zijn of haar deel krijgt.

Naast het feit dat dit veel ‘gedoe’ kan opleveren, is er ook een concreet fiscaal belang om dit goed te regelen. Als het hele pensioen eerst door de één wordt ontvangen en vervolgens gedeeltelijk wordt doorbetaald aan de ander, leidt dit bij hoge inkomens tot een heffing van 49,5% en over het deel dat doorbetaald wordt een aftrek tegen 43% (2021), 40% (2022) of 37,05 (2023 en verder). Als de betaling rechtstreeks via de pensioenuitvoerder loopt, betaalt ieder de eigen heffing en is er geen sprake van een aftrekpost in de inkomstenbelasting en wordt dit nadeel voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia van Eck of Nicole van Leeuwen.

RECENTE BERICHTEN
Werkgevers die vakantiegeld inhouden vanwege COVID-19 riskeren juridische consequenties zoals boetes en wettelijke rente. Overleg met werknemers is cruciaal.Op 14 april 2021 oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de verplichte zienswijze in strijd is met het verdrag van Aarhus. Nu geen zienswijze vereist voor beroep. Voor juridisch advies, neem contact op met mr. Ruben Maassen of mr. Margreet Bos-Steenbergen.