In Actueel

Mag een werkgever een werknemer die weigert een mondkapje te dragen de toegang tot het werk ontzeggen en de loonbetaling stoppen? Volgens de Rechtbank Midden-Nederland kan daar reden voor zijn.

Het ging om een chauffeur/bezorger van een banketbakkerij die van zijn werkgever de instructie kreeg om een mondkapje te dragen. De chauffeur/bezorger weigerde omdat hij 80 à 90% van zijn werktijd onderweg zou zijn en slechts incidenteel inpandig. En als hij zich in een binnenruimte begeeft, heeft hij vrijwel geen direct contact met collega’s. Verder committeerde hij zich naar eigen zeggen wel aan de 1,5 meter maatregel. De werkgever verplichtte de chauffeur/bezorger alleen een mondkapje te dragen in het bedrijfspand. Als hij in zijn transportbus reed, gold de verplichting niet.

De rechtbank oordeelt dat werkgever er belang bij heeft om ten aanzien van de instructie één lijn te trekken voor alle collega’s. De rechter acht het redelijk dat de werkgever van al het personeel mag verwachten, dus ook van de chauffeurs/bezorgers, dat zij in de binnenruimte een mondkapje dragen. Nu de chauffeur/bezorger dit weigerde, heeft werkgever goede grond gehad hem op non-actief te stellen en de loonbetaling op te schorten.

Uitspraak Rb. Midden-Nederland 13 januari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:51

RECENTE BERICHTEN
De indexering van alimentatie voor 2021 is vastgesteld op 3% door de minister van Justitie en Veiligheid. Alimentatiebetalingen dienen per 1 januari 2021 handmatig aangepast te worden om deze verhoging door te voeren. Gebruik de calculator van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen of Nibud om het nieuwe alimentatiebedrag te berekenen.Bij echtscheidingsprocedures betrekt de rechtbank kinderen vanaf 12 jaar via een kindgesprek. Hier krijgt het kind de kans zijn mening te uiten over belangrijke zaken, zonder ouders of advocaten. De rechter weegt deze mening mee in zijn beslissing. Voor meer informatie, neem contact op met Patricia van Eck of Nicole van Leeuwen.