Alexander Broekhoven is advocaat sinds 2004. Tot 2022 heeft hij – met een tussenpoos in 2008 / 2009, toen hij als advocaat werkzaam was bij Brown Lawyers op Aruba – de praktijk uitgeoefend in Rotterdam, aanvankelijk bij Lamsma Veldstra & Lobé Advocaten en vanaf 2014 met een eigen kantoor, dat medio 2016 is opgegaan in Landvast Advocaten. Na een ’tussenjaar’ bij DAS Rechtsbijstand in Zoetermeer heeft hij zich per 1 september 2023 aangesloten bij Bos van Eck Advocaten.

Alexander heeft ruime ervaring in de commerciële algemeen verbintenisrechtelijke praktijk en het handelsrecht. U kunt met allerhande handelsgeschillen en contractuele kwesties bij hem terecht. Daarnaast heeft hij zich in de loop der jaren steeds meer gespecialiseerd in het vastgoedrecht (met name het civiele bouwrecht) en het arbeidsrecht (zowel voor werkgevers als werknemers).

Door cliënten wordt Alexander omschreven als vakkundig en uiterst accuraat en betrokken, met een goed oog voor de markt in de juridische context. Daarbij heeft hij de kernwaarden integriteit, transparantie en toewijding op zowel het vakinhoudelijke vlak als wat de zorg voor (de belangen van) zijn cliënten betreft hoog in het vaandel staan.

SPECIALISME

Verbintenissenrecht
Alexander staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) geregistreerd met het rechtsgebied Verbintenissenrecht. Dat betekent dat hij verplicht is elk jaar volgens de normen van de NOvA 10 opleidingspunten binnen dat rechtsgebied te behalen.