Wij houden de kosten inzichtelijk.

Home » Over Bos van Eck » Tarieven/abonnement

Tarieven

In de regel werken wij met een vast uurtarief, vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% btw. Waar mogelijk geven wij u een prijsopgave vooraf. In voorkomende gevallen (ontbinding arbeidsovereenkomst, kort geding, second opinion en scheidingsmediation) kunnen wij werken op basis van een vaste prijs (“fixed fee”).
Ook is in een beperkt aantal zaken te praten over een resultaatsafhankelijke beloning, waarbij u een basistarief betaalt plus een opslag per gewerkt uur indien een door u gesteld doel wordt bereikt.

Ten slotte hebben wij het rechtsbijstandabonnement voor ondernemers. Het tarief hangt af van de grootte van uw onderneming. Met dit abonnement houdt u de kosten beheersbaar, terwijl u nooit van advies verstoken blijft.