Samen werken aan een oplossing.

Home » Over Bos van Eck » Niet tevreden

Niet tevreden?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Wij hebben liever niet dat u met die ontevredenheid blijft zitten. Hebt u een klacht, dien die dan per mail in bij klachten@bosvaneck.nl. U ontvangt dan binnen tien dagen een schriftelijke reactie, al dan niet met een uitnodiging voor een gesprek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze kantoorklachtenregeling.

Komen wij er met elkaar niet uit?

Dan kunt u terecht bij De Geschillenregeling voor de Advocatuur: www.degeschillencommissie.nl. Ook kunt u terecht bij de deken van de Orde van Advocaten in Den Haag: www.advocatenorde-denhaag.nl.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 335 35 35, info@advocatenorde.nl.