Het gaat niet om de slag, maar om de oorlog.

Hoger beroep / second opinion

Wij nemen het u echt niet kwalijk als u voor een procedure een ander hebt ingeschakeld: een deurwaarder, een rechtsbijstandjurist of een andere advocaat. Bent u echter over de uitkomst teleurgesteld, dan beoordelen wij graag uw kansen in hoger beroep. Procederen in hoger beroep is een vak apart dat niet iedere advocaat beheerst.

Hebt u de procedure in eerste instantie gewonnen, dan is een hoger beroep van uw wederpartij natuurlijk niet welkom. Verwacht niet zonder meer dat u in hoger beroep ook wel zult winnen.

Onderschat een hoger beroep nooit: het gaat niet om het winnen van de slag, maar om het winnen van de oorlog. 

Ook kunnen wij u adviseren indien u het juridische oordeel van een ander nog eens wilt laten toetsen. In de medische wereld is een second opinion al heel gebruikelijk en dat zou het in lopende of komende procedures ook moeten zijn. De (financiële) belangen zijn immers vaak groot en u wilt graag zo veel mogelijk zekerheid of de kosten van de procedure tegen de opbrengsten opwegen. Zijn uw inschattingen van winst of verlies wel reëel?

Advocaten