In Actueel

Alimentatie met 1,5% omhoog vanaf januari 2018!

In ons burgelijk wetboek is opgenomen dat alimentatiebedragen jaarlijks stijgen. De minister van veiligheid en justitie heeft het indexeringspercentage voor 2018 vastgesteld op 1,5%. Dit betekent dat alle alimentatiebedragen met ingang van 1 januari 2018 met 1,5% stijgen tenzij er tussen de alimentatiebetaler en de alimentatieontvanger een afspraak is gemaakt dat deze wettelijke bepaling is uitgesloten. Het is belangrijk dat de alimentatiebetaler het te betalen bedrag zelf aanpast. Mocht de alimentatiebetaler dat niet zelf doen, dan kan de alimentatieontvanger aanspraak maken op de verhoging per 1 januari 2018. Mocht u onze hulp daarbij nodig hebben dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

mr. Patricia van Eck-Molenaar en mr. Nicole van Leeuwen

Contact

RECENTE BERICHTEN
kwailteitborging bouw ontwerpKennissessie Koninklijk Onderhoud NL