In Actueel

De zomerperiode komt weer in zicht. Hoe zit het ook alweer met de rechten en plichten van jongeren die vakantiewerk komen doen?

Met kinderen van 12 jaar en jonger mag je geen arbeidsovereenkomst sluiten. Met jongeren vanaf 13 jaar mag arbeidsovereenkomst worden gesloten. Als de ouders het hier niet mee eens zijn kunnen zij de arbeidsovereenkomst binnen 4 weken nietig verklaren. Doen ouders dit niet of niet tijdig, dan mogen deze jongeren gewoon aan de slag. Dit betekent echter niet dat 13-jarigen overal voor kunnen worden ingezet. De 13 of 14-jarige vakantiekracht mag zogenaamde hand- en spandiensten verrichten. Deze jongeren mogen ook helpen bij licht niet-industrieel werk. Zo mag u een 13- of 14-jarige inzetten om bijvoorbeeld vakken te vullen, maar ze mogen niet helpen bij het laden of lossen van een vrachtwagen.

Jongeren van 15 jaar mogen zwaardere werkzaamheden verrichten, het zogenaamde zelfstandig licht-industrieel werk. Dit houdt in dat zij ingezet mogen worden voor werkzaamheden in de landbouw, zoals fruit plukken, maar ze kunnen ook avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. Let wel op dat deze jongeren niet te zware werkzaamheden mogen verrichten zoals werkzaamheden in een fabriek, spullen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo of achter de kassa werken.

Als een werknemer 16 jaar is geworden mag deze voor bijna alle werkzaamheden worden ingezet, maar bij mogelijke gevaarlijke activiteiten gelden aanvullende regels. Denk hierbij aan werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat of werken met artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk.

Daarnaast is het van belang om te weten wanneer en hoe lang jongeren mogen werken. Wij hebben dat hieronder in een overzichtelijke tabel weergegeven. Let op:  in de vakantie gelden wel andere regels gelden dan tijdens het schooljaar.

Leeftijd 13 & 14 15 16 & 17 18
Werkdag Maximaal 7 uur per dag Maximaal 8 uur per dag Maximaal 9 uur per dag Maximaal 12 uur per dag en 10 uur per nacht
Werkweek Maximaal 35 uur per week Maximaal 40 uur per week Maximaal 45 uur per week en per 4 weken 160 uur Maximaal 60 uur per week en per 16 weken 480 uur
Werktijden Niet voor 7.00 en na 19.00 Niet voor 7.00 en na 21.00 Niet voor 6.00 en na 23.00
Maximaal vakantiewerk Maximaal 4 weken vakantiewerk waarvan 3 achtereen Maximaal 6 weken vakantiewerk waarvan 4 achtereen Na een werkdag minimaal 12 uur rust Na een werkdag minimaal 11 uur rust
Werken op zondag Niet op zondag werken Hoort bij het werk, afgesproken, zaterdag ervoor vrij, toestemming ouders en maximaal 11 keer per 16 zondagen Hoort bij het werk en het is afgesproken

4 vrije zondagen per 16 weken

13 vrije zondagen per 52 weken

 

Tot slot is de vraag wat je een jongere moet betalen voor de verrichte arbeid. Jongeren tot de leeftijd van 21 jaar hebben recht op een minimumjeugdloon. Vanaf 21 jaar moet het minimumloon worden betaald. Het is niet toegestaan om minder te betalen dan dit minimum.

In de onderstaande tabellen zijn de minimumlonen weergegeven vanaf 1 juli 2019. Om het uurloon te berekenen, moet gekeken worden naar hoeveel uur een fulltime werkweek in de branche bedraagt. Ter illustratie is hier een voorbeeld:

Jan is 17 jaar en werkt bij een supermarkt. Hij werkt 10 uur per week en bij de supermarkt bedraagt een normale werkweek 36 uur. In dit geval is het minimumuurloon 149,10 ; 36 =  € 4,15.

Let op het gaat hier om het minimumloon per 1 juli 2019

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar € 1308,50 € 301,95 € 60,39
19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29
18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75
17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65

 

Let op het gaat hier om het minimumuurloon per 1 juli 2019

Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,49 € 8,39 € 6,30 € 5,25 € 4,15 € 3,62 € 3,15
38 uur € 9,94 € 7,95 € 5,96 € 4,97 € 3,93 € 3,43 € 2,99
40 uur € 9,44 € 7,55 € 5,67 € 4,72 € 3,73 € 3,26 € 2,84

 

Heeft u vragen over de vakantiekracht die u wilt inzetten of heeft uw arbeidsovereenkomst een update nodig? Neem gerust contact met ons op!

Margreet Bos

Anna van Popering

William van Wijngaarden

Ruben Maassen 

RECENTE BERICHTEN