Akkefietje met de buren? Samen lossen we het op!

Burenrecht

Iedereen is zich bewust van het belang van een goede buur. Toch ontstaan er met enige regelmaat burengeschillen. De emoties spelen hierbij vaak hoog op. Bij het zoeken naar een voor beide partijen werkbare oplossing, zal met deze emoties rekening moeten worden gehouden. Het blijkt vaak toch niet te voorkomen om een burengeschil aan de rechter voor te leggen.

Bos Van Eck Advocaten beschikt over specialistische kennis van de juridische aspecten van het burenrecht, zoals het bepalen van de erfgrens, erfdienstbaarheden en verkrijgende verjaring.

Wilt u weten wie de schutting op de erfgrens moet betalen? Neem dan contact op.

Advocaten