Kunt u de verkoper aansprakelijk stellen?

Verborgen gebreken

De woning die u kocht blijkt niet aan uw verwachtingen te voldoen. U constateerde dat daaraan gebreken kleven waarvan u ten tijde van de aankoop niet op de hoogte was. U trof bijvoorbeeld asbest aan of de fundering is verzakt.

Wilt u weten of u de verkoper kunt aanspreken op het herstellen van deze verborgen gebreken of op het betalen van schadevergoeding of wilt u de koop ontbinden, dan kunnen de specialisten van Bos Van Eck Advocaten u daarover adviseren.

Vergeet u in ieder geval niet om de geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk aan de verkoper te melden. Ook als u als verkoper wordt aangesproken op verborgen gebreken is het tijdig inwinnen van juridisch advies van groot belang.

Advocaten