Aan welke kant u ook staat.

Huurrecht

Huurrecht kan betrekking hebben op woningen, op bedrijfsruimten maar ook op onbebouwde grond. Voor ieder van deze vormen van verhuur gelden specifieke (wettelijke) regels. Voor advies over het sluiten van contracten op het gebied van huurrecht en voor procedures over huurgeschillen, kunt u bij Bos Van Eck Advocaten terecht.

De belangrijkste verplichtingen uit een huurovereenkomst zijn het betalen van huur en het ter beschikking stellen van het gehuurde. Veel conflicten op het gebied van huurrecht gaan dan ook over het niet (tijdig) betalen van huur en de eventueel daarop volgende ontruimingsprocedure. Bos Van Eck Advocaten kan u ook bijstaan bij het beoordelen van huurcontracten, het opzeggen van de huur of het aanpassen van de huurprijs. Voor alle vragen met betrekking tot huurrecht kunt u contact met ons opnemen, ook als uw specifieke probleem hierboven niet omschreven is.

Advocaten