In Actueel

De zomerperiode is komt er weer aan. Hoe zit het ook alweer met de rechten en plichten van jongeren die vakantiewerk doen?

Onderstaand zetten wij voor u op een rij hoe de regelgeving rond vakantiewerk in elkaar zit.

Forse boete op kinderarbeid

Kinderarbeid is in Nederland verboden. Om die reden is het niet toegestaan om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met kinderen van 12 jaar of jonger. Op overtreding van dit verbod staat een forse boete die varieert van € 1.000,00 tot € 2.000,00 per dag. Ook een ouder/voogd kan een boete tegemoet zien van nog eens 25% van de boete die aan de werkgever is opgelegd.

Toestemming ouder nodig voor arbeidsovereenkomst 16-minner

Is een jongere 13 jaar of ouder dan kunt u wel een arbeidsovereenkomst met hem of haar afsluiten. Sommige werkgevers kiezen ervoor om ouders te vragen expliciet toestemming te verlenen voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst door hun kind. Voor jongeren tot 16 jaar geldt namelijk dat zij toestemming van hun ouders nodig hebben voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Gaat een jongere zonder toestemming toch een arbeidsovereenkomst aan, dan kunnen zijn ouders tot vier weken na aanvang van de arbeid de arbeidsovereenkomst vernietigen. Na die termijn worden ouders geacht toestemming te hebben gegeven voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Vanaf 13 jaar licht niet-industrieel werk

Hoewel jongeren vanaf 13 jaar werkzaamheden mogen verrichten, gelden er wel de nodige regels om hen te beschermen. Allereerst mogen zij slechts licht niet-industrieel werk doen. Werken in een fabriek of in de omgeving van machines is daarom niet toegestaan. Lopende band werk is – onder strikte voorwaarden – wel toegestaan. Vakken vullen mag ook, maar het tillen van meer dan tien kilo mag niet. Ook kassawerkzaamheden zijn niet toegestaan. Helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huisbladen mag, maar de bezorging van bijvoorbeeld kranten is pas vanaf 15 jaar toegestaan.

16- en 17-jarigen; afdoende en deskundig toezicht vereist

Als een werknemer 16 jaar is geworden mag deze voor bijna alle werkzaamheden worden ingezet, maar bij mogelijke gevaarlijke activiteiten gelden aanvullende regels. Denk hierbij aan werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat of werken met artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk.

Werktijden

Voor jongeren gelden ook strikte regels ten aanzien van de werktijden. In de onderstaande tabel zijn de toegestane werktijden tijdens schoolvakanties weergegeven. Let op: in de vakantie gelden andere regels dan tijdens het schooljaar. Een 13- of 14-jarige mag bijvoorbeeld op schooldagen maar maximaal twee uur per dag arbeid verrichten. Verder is in sommige gevallen afwijking bij cao mogelijk, met name ten aanzien van jongeren van 16 jaar en ouder.

Leeftijd 13 & 14 15 16 & 17 18
Werkdag Maximaal 7 uur per dag Maximaal 8 uur per dag Maximaal 9 uur per dag Maximaal 12 uur per dag en 10 uur per nacht
Werkweek Maximaal 35 uur per week Maximaal 40 uur per week Maximaal 45 uur per week en per 4 weken 160 uur Maximaal 60 uur per week en per 16 weken 48 uur
Werktijden Niet voor 7.00 uur en na 19.00 uur Niet voor 7.00 uur en na 21.00 uur Niet voor 6.00 uur en na 23.00 uur Geen beperkingen
Maximaal vakantiewerk Maximaal 4 weken vakantiewerk waarvan 3 achtereen Maximaal 6 weken vakantiewerk waarvan 4 weken achtereen Na een werkdag minimaal 12 uur rust Na een werkdag minimaal 11 uur rust.
Werken op zondag Niet op zondag werken Hoort bij het werk, afgesproken, zaterdag ervoor vrij, toestemming ouders Hoort bij het werk en het is afgesproken, 13 vrije zondagen per 52 weken Hoort bij het werk en het is afgesproken, 13 vrije zondagen per 52 weken

Tot slot is de vraag wat je een jongere moet betalen voor de verrichte arbeid. Jongeren van 15 tot 21 jaar hebben recht op een minimumjeugdloon. Vanaf 21 jaar moet het minimumloon worden betaald. Het is niet toegestaan om minder te betalen dan dit minimum.

In de onderstaande tabellen zijn de minimumlonen weergegeven vanaf 1 juli 2022. Om het uurloon te berekenen, moet gekeken worden naar hoeveel uur een fulltime werkweek in de branche bedraagt.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
Minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2022)
21 jaar en ouder € 1.756,20 € 405,30 € 81,06
20 jaar € 1.404,95 € 324,25 € 64,85
19 jaar € 1.053,70 € 243,20 € 48,64
18 jaar € 878,10 € 202,65 € 40,53
17 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02
16 jaar € 605,90 € 139,85 € 27,97
15 jaar € 526,85 € 121,60 € 24,32

Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
Minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2022)
36 uur € 11,26 € 9,01 € 6,76 € 5,63 € 4,45 € 3,89 € 3,38
38 uur € 10,67 € 8,54 € 6,40 € 5,34 € 4,22 € 3,69 € 3,20
40 uur € 10,14 € 8,11 € 6,08 € 5,07 € 4,01 € 3,50 € 3,04

Heeft u vragen over vakantiekrachten of heeft uw arbeidsovereenkomst een update nodig? Neem gerust contact met ons op! Advocaten: mr. Margreet Bos en mr. Ineke van Meines.

RECENTE BERICHTEN
Seksuele intimidatie: zorgvuldigheid bij beschuldigingen en bescherming van slachtoffers en beschuldigden. Advocaten: mr. Margreet Bos en mr. Ineke van Meines.