In Actueel

70% van de werkgevers wil weten of hun medewerkers gevaccineerd zijn, zo bleek laatst uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Op grond van de privacywet (AVG) hoeft een werknemer zich niet uit te laten of hij of zij wel of niet is gevaccineerd. De vraag dringt zich op waarom werkgevers het zo belangrijk vinden om dit te weten. Het grondwettelijk recht op lichamelijke integriteit verhindert verplichte vaccinatie. In sommige sectoren, zoals de zorg, wordt de roep om een vaccinatieplicht echter alsmaar groter.

Met de wetenschap van wie wel – en vooral wie niet – is gevaccineerd, kan de werkgever besluiten maatregelen te treffen. Op basis van arbowetgeving heeft de werkgever een zorgplicht ter voorkoming of beperking van de kans op een coronabesmetting. Is het legitiem om ongevaccineerde medewerkers anders te behandelen, ook nu er (nog) geen vaccinatieplicht geldt? In sommige gevallen is dat niet uit te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan de huidige praktijk ter bescherming tegen het Hepatitis B-virus. Een dergelijke besmetting is te voorkomen met een vaccinatie. In de zorg kan een weigering van het vaccin bij sommige functies leiden tot arbeidsrechtelijke gevolgen. Het kan betekenen dat bepaalde taken niet mogen worden uitgevoerd om zo de kans op mogelijke besmettingen te verkleinen.

Er valt over te discussiëren of maatregelen tegen het Hepatitis B-virus te vergelijken zijn met het coronavirus. De inschatting van risico’s kan in elke sector en in elke onderneming anders uitvallen. De belangenafweging over redelijke maatregelen zal dan ook van geval tot geval anders uitpakken. Niet onbelangrijk daarbij is dat ook volledig gevaccineerde medewerkers het coronavirus kunnen overdragen. Het vaccin biedt dus geen 100% veiligheidsgarantie. Vergaande maatregelen als het opschorten van de loonbetaling of zelfs ontslag zijn onder de huidige wetgeving niet aan de orde. Voor u drastische maatregelen neemt: bezint eer ge begint.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem gerust contact met ons op! Advocaten: mr. Margreet Bos en mr. Ineke van Meines.

Deze bijdrage verscheen eerder in de herfsteditie van INTO business.

RECENTE BERICHTEN
Op 14 april 2021 oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de verplichte zienswijze in strijd is met het verdrag van Aarhus. Nu geen zienswijze vereist voor beroep. Voor juridisch advies, neem contact op met mr. Ruben Maassen of mr. Margreet Bos-Steenbergen.Banner: Personen- en familierecht - Voor advies en bijstand bij huwelijk, samenwonen, partnerschap, kinderen en adoptie. Onze gespecialiseerde advocaten staan voor u klaar. Ook voor erfrechtelijke kwesties werken we samen met Kathmann Advocatuur."