In Actueel

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid maakt elk jaar omstreeks november bekend met hoeveel procent de alimentatiebedragen het volgende jaar worden verhoogd. Deze jaarlijkse verhoging van de alimentatie is bedoeld om de wijzigingen in de koopkracht te compenseren.
Met ingang van 1 januari 2024 worden de alimentatiebedragen (zowel kinder- als partneralimentatie) verhoogd met 6,2%. De indexering is wettelijk vastgelegd en is van toepassing, tenzij schriftelijk (bijvoorbeeld in een convenant of in een ouderschapsplan) is vastgelegd dat de indexering wordt uitgesloten of beperkt. Deze wijziging moet de alimentatiebetaler zelf doorvoeren. Alimentatiebetalers krijgen hierover geen bericht vanuit de overheid. Als u alimentatieontvanger bent, kan het raadzaam zijn de alimentatiebetaler hier tijdig op te attenderen.

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van de berekening van kinder- en partneralimentatie en ook de fiscale aftrekbaarheid is de afgelopen jaren afgebouwd van het toptarief naar maximaal 37,05%. Dit alles kan maken dat u twijfelt of u niet te veel kinder- en/of partneralimentatie betaalt of te weinig ontvangt.

Mocht u vragen hebben over de wettelijke indexering en/of over de hoogte van het door u te betalen of te ontvangen bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

RECENTE BERICHTEN
Uitnodiging voor kennissessie 'Grensoverschrijdend gedrag 2.0' op 30 november 2023 bij Bos Van Eck Advocaten Mediators.Nieuwe 'Wet vaste huurcontracten' aangenomen: einde tijdelijke huurovereenkomsten en meer woonzekerheid.