In Actueel

Tot 1 januari 2019 kregen partners na de geboorte nog twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof direct opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling.

Ook regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders is vanaf 1 januari 2019 verlengd, van vier naar zes weken. De wet beoogt de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind te versterken, de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede het adoptie- en pleegzorgverlof uit te breiden.

Inwerkingtredingsbesluit: Stb. 2018, 452

RECENTE BERICHTEN
Bos Van Eck Advocaten Mediators verhuist naar het iconische Kaaspakhuis in Gouda vanaf 1 januari 2019. Innovatief hergebruik van historische elementen geeft ons kantoor een unieke uitstraling.Bos Van Eck Advocaten Mediators verhuisde op 1 januari 2019 naar een iconisch nieuw pand in Gouda, het voormalige kaaspakhuis van De Producent aan de Wachtelstraat.