In Actueel

Het is nogal eens een koude douche voor werkgevers als zij een werknemer uitlenen die vervolgens na korte tijd rechtstreeks in dienst treedt bij de inlener. De werkgever verliest in die situatie zowel een klant als een werknemer. Met een non-concurrentiebeding voorkom je dat niet vanwege het zogeheten belemmeringsverbod dat geldt voor uitzendkrachten en daarmee gelijk te stellen arbeidskrachten. Dat verbod maakt dat een non-concurrentiebeding nietig is voor zover het de arbeidskracht belemmert om rechtstreeks in dienst te treden bij de inlener. Uit een uitspraak van de Hoge Raad van 14 april 2017 blijkt dat ook uitgeleende werknemers die zich als zzp’er verhuren aan hun inlener zich kunnen beroepen op het belemmeringsverbod. Tip: Maak met opdrachtgevers afspraken over een vergoeding bij overname van een ingeleende arbeidskracht!

Klik hier voor de uitspraak van de Hoge Raad

Margreet Bos-Steenbergen

RECENTE BERICHTEN
Werkgevers hopen op verandering in de wetgeving betreffende de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Het huidige voorstel om werkgevers te compenseren voor deze kosten is in afwachting van politieke actie. Hopelijk zal het nieuwe kabinet deze kwestie aanpakken.