In Actueel

De onthullingen over grensoverschrijdend gedrag tijdens en rond de opnames van ‘The Voice of Holland’ hebben veel losgemaakt. Bij tal van bedrijven hebben – veelal – vrouwen zich hierdoor durven melden als slachtoffer van seksueel misbruik of seksuele intimidatie.

Werkgevers hebben de plicht om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Maar ook voor degene die wordt beschuldigd heeft de werkgever een zorgplicht. Temeer omdat het vaak om werknemers onderling gaat, zal zorgvuldig met een klacht omgegaan moeten worden. De kans bestaat immers dat een beschuldiging onterecht is.

Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich gebogen over een zaak waarin een vrouwelijke medewerker een 25-jaar oudere collega beschuldigde van seksuele intimidatie. De vrouw verklaarde dat zij op twee afzonderlijke momenten was lastiggevallen met intieme vragen, obscene gebaren en oneerbare voorstellen. Na het tweede incident heeft ze zich bij haar leidinggevende over haar collega beklaagd. Nadat de vrouw haar verklaringen op schrift had gesteld, besloot de werkgever de beschuldigde collega op staande voet te ontslaan. Vervolgens werd de ontslagen werknemer voor de vorm nog gelegenheid geboden op de aantijgingen te reageren. In het gesprek ontkende hij alles en bracht hij naar voren dat de beschuldigingen voortkwamen uit wraak.

Om een werknemer rechtsgeldig te ontslaan, zal er voldoende bewijs moeten zijn. In deze zaak was het echter woord tegen woord. In een dergelijke situatie komt het des te meer aan op zorgvuldig onderzoek. De werkgever verklaarde ter zitting dat er op voorhand geen enkele aanwijzing was om aan het waarheidsgehalte van het verhaal van de vrouw te twijfelen. Naast het feit dat de werkgever de eigen procedures niet had gevolgd, was ook de ontslagbrief al opgesteld voordat hoor- en wederhoor had plaatsgevonden. Het hof oordeelde dat zonder aanvullend bewijs het ontslag zal worden teruggedraaid. Werkgever krijgt nog wel een kans om alsnog aan te tonen dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie.

Deze zaak laat zien dat het niet eenvoudig is om een klacht ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag te behandelen. Naast de plicht om slachtoffers te beschermen tegen ongewenst gedrag is ook waakzaamheid geboden tegen valse beschuldigingen. Zorgvuldig onderzoek is cruciaal, zodat recht gedaan wordt aan zowel het slachtoffer als aan degene die beschuldigd wordt.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem gerust contact met ons op! Advocaten: mr. Margreet Bos en mr. Ineke van Meines.

Bovenstaande column verscheen eerder in Gouda into Business | Zomer 2022

 

RECENTE BERICHTEN
Nieuwe wet per 1 augustus 2022: transparante arbeidsvoorwaarden, verbod op nevenwerkzaamheden, kosteloze scholing. Voor advies: mr. Margreet Bos, mr. Ineke van Meines, mr. Ruben Maassen.