In Actueel

Bij rechtsbijstandverzekeraars wordt rechtsbijstand vaak verleend door juristen van de verzekeraar zelf. Gerechtelijke procedures worden slechts in een beperkt aantal gevallen doorverwezen naar een advocaat. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 7 november 2013 bepaald dat het de vrije keuze van de verzekerde is om zijn rechtshulpverlener aan te wijzen. Hij is niet gebonden aan de juristen van de verzekeraar.

De Hoge Raad houdt zich nu bezig met de vraag wat de omvang van de vrije advocaatkeuze van rechtsbijstandverzekerden is. Is de procedure bij het UWV na een verzoek om toestemming voor de opzegging van een arbeidsverhouding een ‘gerechtelijke en administratieve procedure’ uit de Wet op het financieel toezicht? Is dat laatste het geval, dan zullen rechtsbijstandverzekeraars verzekerden vrije advocaatkeuze moeten bieden. Is dat niet het geval, dan kunnen rechtsbijstandverzekeraars mogelijk volstaan met een jurist uit eigen stal.

Wij houden u op de hoogte.

RECENTE BERICHTEN
Een recente rechterlijke uitspraak benadrukt werkgevers de plicht om nauwkeurig vakantie-uren te administreren, ter voorkoming van geschillen bij uitdiensttreding.Margreet Bos van Bos van Eck Advocaten neemt deel aan 'Advocaat voor de klas'. Dit project, in samenwerking met JuniorJurist Academie en NVvR, helpt leerlingen recht te begrijpen. Bos zal op 19 januari 2018 groep 7 van de Prinses Beatrixschool in Bodegraven informeren over haar vak. De advocaat verzorgt een workshop en helpt leerlingen tijdens een oefenrechtbank.