In Actueel

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend dan tot dat moment het geval was. Tot 1 januari 2023 werd bij de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige gerekend met de daadwerkelijke woonlasten. Als de alimentatieplichtige zijn of haar woonlasten kon delen met een nieuwe partner, werd in principe gerekend met de helft van de woonlasten. Per 1 januari 2023 zal bij de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige gerekend worden met een forfaitaire woonlast: met 30% van het netto inkomen. Deze wijziging zal er in veel gevallen toe leiden dat de draagkracht van de partneralimentatieplichtige afneemt en er reden is om de te betalen partneralimentatie aan te laten passen. In veel gevallen zal een herberekening tot gevolg hebben dat de te betalen partneralimentatie omlaag gaat. Deze wijze van berekenen van de woonlasten wordt al gehanteerd bij de berekening van kinderalimentatie en heeft als doel om discussies over de hoogte van de woonlasten te voorkomen en om de uitkomst van een procedure over de hoogte van de te betalen partneralimentatie voorspelbaarder te maken.

Een bijkomende reden om de partneralimentatie te laten bijstellen, is het feit dat partneralimentatie per 1 januari 2023 nog maar voor 36,93% fiscaal aftrekbaar is. Voorheen was dit percentage hoger: in 2022 was de aftrek maximaal 40%, in 2021 43% en in 2020 46%. Daarvoor kon partneralimentatie tegen het toptarief in aftrek worden gebracht. Zeker als uw partneralimentatie voor 2020 is vastgesteld, kan dit grote fiscale consequenties hebben.

Bent u benieuwd of deze wetswijzigingen invloed hebben op het door u te betalen partneralimentatiebedrag of heeft u vragen over deze wijzigingen? Neem dan contact op met één van onze familierechtadvocaten: Elise Sondorp, Nicole van Leeuwen of Patricia van Eck: 0182-541444.

RECENTE BERICHTEN