In Actueel

Sinds 1 januari 2020 is de te betalen partneralimentatie niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid wordt vanaf 1 januari 2020 stapsgewijs verlaagd. Vóór 2020 was de maximale aftrekbaarheid nog 51,95%. In 2020 daalt de maximale aftrekbaarheid naar 46%, in 2021 is deze nog maximaal 43%, in 2022 maximaal 40% en vanaf 2023 (blijvend) maximaal 37%. Vooral voor partneralimentatiebetalers met een hoger inkomen (boven € 68.500,00) kan dit grote consequenties hebben. Als de partneralimentatie vóór 2020 is vastgesteld en het bruto te betalen bedrag is gelijk gebleven (of is zelfs nog geïndexeerd) dan bent u netto mogelijk aanzienlijk meer gaan betalen en betaalt de alimentatiebetaler mogelijk meer dan hij of zij conform de wettelijke normen gehouden is om te betalen.

Bent u benieuwd of uw partneralimentatie nog aan de wettelijke normen voldoet en of u niet teveel betaalt? Neem dan contact op met één van onze familierechtadvocaten Nicole van Leeuwen of Patricia van Eck.

RECENTE BERICHTEN
Bij echtscheidingsprocedures betrekt de rechtbank kinderen vanaf 12 jaar via een kindgesprek. Hier krijgt het kind de kans zijn mening te uiten over belangrijke zaken, zonder ouders of advocaten. De rechter weegt deze mening mee in zijn beslissing. Voor meer informatie, neem contact op met Patricia van Eck of Nicole van Leeuwen.Stapels euromunten torenhoog als miniatuurwolkenkrabbers, die rijkdom symboliseren en de wijziging in de aftrekbaarheid van partneralimentatie sinds 1 januari 2020.