In Actueel

Bij iedere echtscheidingsprocedure worden minderjarige kinderen van 12 jaar en ouder door de rechtbank uitgenodigd voor een kindgesprek. Wat houdt zo’n gesprek eigenlijk in en wat kan je als kind en als ouder verwachten?

Bij echtscheidingsprocedures, maar ook bij procedures over ouderlijk gezag, ondertoezichtstelling, kinderalimentatie of omgang worden minderjarige kinderen vanaf 12 jaar door de rechtbank opgeroepen voor een kindgesprek, ook wel kindverhoor genoemd. Onder bijzondere omstandigheden en op uitdrukkelijk verzoek komt het wel eens voor dat de rechtbank minderjarige kinderen verhoort die nog net geen 12 jaar oud zijn. Uitsluitend bij procedures over kinderalimentatie worden kinderen vanaf 16 jaar uitgenodigd voor een gesprek. Deze oproep komt in de vorm van een brief op de mat. Bij deze brief wordt een brochure gevoegd met uitleg over het kindgesprek.

Veel mensen realiseren zich niet dat bij iedere echtscheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, het de standaardprocedure is dat de minderjarige kinderen vanaf 12 jaar een uitnodiging van de rechtbank krijgen om hun mening kenbaar te maken. Dat gebeurt dus ook als de ouders het overal over eens zijn, een ouderschapsplan hebben getekend en gezamenlijk een verzoekschrift tot echtscheiding indienen.

Met het kindgesprek wordt het kind betrokken bij de procedure. Het kind krijgt een stem en krijgt zo de kans om zijn of haar mening te delen over vragen die voor liggen aan de rechter en die betrekking hebben op het kind, zoals de (toekomstige) woonsituatie, waar ze de vakanties zullen doorbrengen en wanneer het kind bij ieder van de ouders kan zijn. Hierbij mag het kind aangeven wat het zelf wil, zonder rekening te houden met zijn of haar ouders en broers/zussen. De rechter kan het kind helaas niet altijd zijn of haar zin geven, maar de mening van het kind wordt altijd meegewogen in de beslissing. Uiteindelijk beslist de rechter in het belang van het kind.

Het kindgesprek vindt plaats in de rechtbank. Bij het gesprek zijn alleen het kind, een griffier en de rechter aanwezig, geen ouders en ook geen advocaten. De ouders mogen het kind wel naar de rechtbank begeleiden, maar bij het gesprek zelf mogen ze dus niet aanwezig zijn. De rechter zal bij het gesprek niet in toga verschijnen, om zo een prettige informele sfeer te creëren. Zo’n gesprek vindt vaak plaats in een kamer van de rechtbank en niet in een zittingszaal.

Het gesprek duurt gemiddeld 10 minuten. Tijdens het gesprek zal de rechter informeren bij het kind of hetgeen tijdens het kindgesprek is besproken ook met de ouders besproken mag worden. Het kind kan dan aangeven of hij of zij dit wel of niet prettig vindt en welke aspecten wel of niet met de ouders besproken mogen worden. Tijdens de zitting zal de rechter kort vertellen wat het kind heeft gezegd. De ouders zullen niet de details van het kindgesprek te weten komen.

Als een kind niet naar de rechtbank wil komen, hoeft dat niet. Het kind mag ook zijn of haar mening in een brief aan de rechter schrijven. In de oproepbrief staat ook omschreven hoe deze brief geschreven kan worden en naar welk adres deze kan worden gestuurd.

Op internet zijn diverse filmpjes te vinden over het kindgesprek (zie bijvoorbeeld dit filmpje waarin een kinderrechter uitleg geeft). Door deze met uw kind te kijken, kunt u uw kind goed voorbereiden op het kindgesprek.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Patricia van Eck of Nicole van Leeuwen.

RECENTE BERICHTEN
Een werkgever mag een werknemer die weigert een mondkapje te dragen de toegang tot het werk ontzeggen en de loonbetaling opschorten, aldus de Rechtbank Midden-Nederland. In een zaak betreffende een chauffeur/bezorger oordeelde de rechtbank dat de werkgever het recht had om een uniforme regel te handhaven en dat de weigering van de werknemer om een mondkapje te dragen een redelijke grond was voor non-actiefstelling en opschorting van de loonbetaling.Werkgevers die vakantiegeld inhouden vanwege COVID-19 riskeren juridische consequenties zoals boetes en wettelijke rente. Overleg met werknemers is cruciaal.