In Actueel

Inleiding
Vanwege alle ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers vanwege het Coronavirus, zou u de compensatie transitievergoeding voor werknemers met wie het dienstverband is beëindigd na 104 weken ziekte bijna vergeten. Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever daarvoor immers een aanvraag indienen.

Deze compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers. Indien het einde van de periode van twee jaar ziekte vóór 1 juli 2015 lag, is er geen compensatie transitievergoeding mogelijk.

Te verstrekken gegevens
Om in aanmerking te komen voor de compensatie dient het UWV te kunnen vaststellen:

  • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • de duur van de arbeidsovereenkomst;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat de werkgever een transitievergoeding heeft betaald aan de werknemer;
  • hoe de transitievergoeding is berekend;
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren (aan de hand van loonstroken).

Termijn
U kunt tussen 1 april en 1 oktober 2020 de compensatie aanvragen. Aanvragen die te laat worden gedaan, worden afgewezen.

Voor werknemers met wie het dienstverband wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 april 2020, hebt u 6 maanden na de volledige betaling van de transitievergoeding de tijd om compensatie van de transitievergoeding aan te vragen. Als een werkgever de transitievergoeding in termijnen betaalt, dan kan zij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem gerust contact met ons op! Advocaten: mr. Margreet Bos en mr. Ineke van Meines.

RECENTE BERICHTEN
Voor juridische aspecten rondom COVID-19 en uw bedrijf, bezoek de overheidswebsite. Werkgevers kunnen steun krijgen via het Noodfonds NOW. Neem voor vragen contact met ons op.Werkgevers die vakantiegeld inhouden vanwege COVID-19 riskeren juridische consequenties zoals boetes en wettelijke rente. Overleg met werknemers is cruciaal.