In Actueel

Een half miljoen werknemers zou geen vakantiegeld ontvangen zo stelt vakbond CNV naar aanleiding van onderzoek. Werkgevers stellen betaling uit vanwege de coronacrisis. Hierdoor ontstaat minder druk op de liquiditeit en dat kan helpen om deze lastige periode door te komen.

Later betalen van vakantiegeld mag alleen met toestemming van de werknemer. Het is dan ook van belang om als werkgever het gesprek aan te gaan met uw werknemer (s) en bij voorkeur schriftelijk vast te leggen dat betaling van het vakantiegeld op een later moment zal plaatsvinden. Een werknemer is niet verplicht om in te stemmen met uitstel. Aan dat uitstel zitten voor een werknemer ook risico’s. Zo kan latere betaling van vakantiegeld bij uitstroom in de WW leiden tot een lagere WW-uitkering. Het zal voor een werknemer soms wel kiezen tussen twee kwaden zijn; onverkort aanspraak maken op betaling van vakantiegeld kan het laatste zetje naar faillissement van de werkgever zijn. Daar is een werknemer natuurlijk ook niet bij gebaat.

Stel dat een werkgever in weerwil van het voorgaande toch eenzijdig besluit om het vakantiegeld niet uit te betalen, dan kan ook dat een faillissement dichter bij brengen. Een werkgever voldoet in dat geval niet langer aan zijn financiële verplichtingen waardoor werknemers het faillissement zouden kunnen aanvragen. Besluit een werkgever vervolgens te elfder ure toch maar uit te betalen dan zal deze bij te late betaling de wettelijke rente verschuldigd zijn. Werknemers kunnen ook aanspraak maken op een boete (wettelijke verhoging) die kan oplopen tot 50% van het salaris dat te laat is betaald.

Heeft u vragen over het inhouden van vakantiegeld of salaris, neemt u dan vooral contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

RECENTE BERICHTEN
Vergeet niet de compensatie transitievergoeding aan te vragen voor werknemers die na 104 weken ziekte zijn ontslagen. Aanvraagperiode: 1 april - 1 oktober 2020. Neem bij vragen contact met ons op. Advocaten: mr. Margreet Bos en mr. Ineke van Meines.Gratis scheidingscheck op de 'Dag van de Scheiding', 11 september 2020. Bel voor een afspraak naar 0182 54 1444. Deskundig advies van vFAS-advocaten.