In Actueel

Ieder jaar bepaalt de minister van Justitie en Veiligheid het percentage van de indexering van de alimentatiebedragen naar aanleiding van de stijging van de lonen en prijzen in Nederland. Het indexeringspercentage is voor 2021 vastgesteld op 3%. Dit betekent voor u dat in het geval u kinder- en/of partneralimentatie betaalt of ontvangt, de bedragen per 1 januari 2021 met 3% stijgen.

De indexering is verplicht, maar de alimentatiebedragen zullen niet automatisch aangepast worden. Dat zal de alimentatiebetaler zelf moeten aanpassen. U kunt op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen of Nibud berekenen wat het nieuwe alimentatiebedrag per 1 januari 2021 wordt.

RECENTE BERICHTEN
Een werkgever mag een werknemer die weigert een mondkapje te dragen de toegang tot het werk ontzeggen en de loonbetaling opschorten, aldus de Rechtbank Midden-Nederland. In een zaak betreffende een chauffeur/bezorger oordeelde de rechtbank dat de werkgever het recht had om een uniforme regel te handhaven en dat de weigering van de werknemer om een mondkapje te dragen een redelijke grond was voor non-actiefstelling en opschorting van de loonbetaling.