In Actueel

Na lang wachten heeft De Hoge Raad duidelijkheid gegeven over “slapende dienstverbanden”. Als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is en zijn dienstverband wil beëindigen, is de werkgever in beginsel op grond van goede werkgeverschap verplicht de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding.

De vergoeding mag worden vastgesteld op het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen beëindigen.

De Wet compensatie transitievergoeding geeft de werkgever aanspraak op compensatie. Per 1 april 2020 kan hiervoor een aanvraag worden ingediend bij het UWV. Wel dient de werkgever de vergoeding voor te financieren.

De verplichting tot beëindiging geldt niet als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Dit kan het geval zijn als de werknemer reële re-integratiemogelijkheden heeft. Dat een werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is geen reden om het dienstverband slapend te houden.

Door de uitspraak van de Hoge Raad lijkt een einde te komen aan de vele duizenden slapende dienstverbanden van werknemers die wegens arbeidsongeschiktheid al jaren niet meer werkzaam zijn, maar nog altijd een arbeidsovereenkomst met hun werkgever hebben.

RECENTE BERICHTEN
Woonpartners Midden-Holland en Bos Van Eck Advocaten hebben hun samenwerking bekrachtigd. Woonpartners, actief in Waddinxveen, Gouda, Zuidplas en Alphen aan den Rijn, streeft naar betaalbare woningen in leefbare wijken. Bos Van Eck Advocaten biedt juridisch advies in arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoed- en omgevingsrecht.