Als u er samen niet uitkomt.

Home » Expertise » Erfrecht

Erfrecht

Bij een overlijden komt heel wat kijken. Niet alleen de verwerking van het verlies zelf, maar ook het omgaan met de regels van het erfrecht. De nalatenschap moet worden afgewikkeld en verdeeld. Het is fijn als dat in goede harmonie kan worden geregeld, maar dat is helaas niet altijd het geval.

Erfrecht is ingewikkeld en het is niet eenvoudig om uw rechtspositie en die van andere betrokkenen meteen te begrijpen. Dat komt ook omdat u in verschillende hoedanigheden met het erfrecht te maken kunt krijgen: als erfgenaam, als executeur, omdat u een legaat ontvangt of als legitimaris (onterfd kind).

Bij de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap ontstaan er in de praktijk vaak problemen. Problemen kunnen zijn dat er geen informatie wordt verstrekt of dat niet wordt meegewerkt aan de verdeling. In dergelijke gevallen kan mediation een goede oplossing bieden. Maar ook als u iemand nodig heeft die uw belangen behartigt bij de verdeling, kunt u bij ons terecht. Wij informeren u graag over uw mogelijkheden tijdens een gratis oriëntatiegesprek.

Advocaten