Waar hebt u straks recht op?

Home » Expertise » Personen- en familierecht » Pensioen na scheiding

Uw pensioen na een scheiding

Eén van de gevolgen van een scheiding is dat er afspraken moeten worden gemaakt over de opgebouwde rechten op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.
De Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding uit 1995 regelt dat alle tijdens huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen verevend (verdeeld) moeten worden. Om uw rechten uit deze wet veilig te stellen, is het van belang dat u de betreffende pensioenfondsen binnen twee jaar van de echtscheiding op de hoogte stelt. U krijgt dan een rechtstreekse aanspraak jegens het pensioenfonds en hoeft uw pensioen te zijner tijd niet meer via uw ex te regelen.
U kunt er ook voor kiezen om andere afspraken te maken en dus van de wet af te wijken. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u over en weer afziet van de rechten op ouderdomspensioen die de ander heeft opgebouwd.

Indien u in het verleden bent gescheiden, kan het zo zijn dat u of uw ex-partner heeft nagelaten om de pensioenfondsen tijdig op de hoogte te stellen van de scheiding. U zult voor uw deel van het pensioen van uw ex dan bij hem of haar moeten zijn.
Indien u voor 1995 bent gescheiden, is de kans groot dat u in het geheel niets over het pensioen hebt afgesproken. Dit hoeft helemaal niet te betekenen dat u nu geen recht meer heeft op een deel van het pensioen van uw ex.

In beide gevallen adviseren wij u graag over uw rechten en uw mogelijkheden.

Advocaten