In het belang van uw kinderen.

Home » Expertise » Personen- en familierecht » Gezag en zorg

Gezag en zorg

Gezag

Als ouder van uw minderjarige kind heeft u het recht belangrijke beslissingen over uw kind te nemen. Indien u het ouderlijk gezag deelt met de andere ouder en deze situatie niet langer in het belang is van uw kind, kunt u de rechtbank verzoeken het gezamenlijk ouderlijk gezag te beëindigen. Indien u nog niet beschikt over ouderlijk gezag, kunt u de rechtbank verzoeken u (mede) te belasten met het ouderlijk gezag over uw kind.

Zorgverdeling/omgangsregeling

Kinderen mogen niet de dupe worden van een (echt)scheiding. Bij het verbreken van een relatie is het van groot belang dat ouders goede afspraken maken over de kinderen. Sinds 2009 zijn scheidende ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Belangrijk onderdeel van dit ouderschapsplan is de zorgverdeling. Afhankelijk van uw wensen en de belangen van uw kind kan er een co-ouderschap worden afgesproken of een meer of minder uitgebreide omgangsregeling.

Als niet-verzorgende vader of moeder hebt u het wettelijk recht op omgang met uw kind. Kinderen hebben daar vanaf hun twaalfde jaar zelf inspraak in. Wij proberen altijd om ouders zo veel mogelijk in onderling overleg tot afspraken te laten komen. Maar als ouders er samen niet uit komen, moet er geprocedeerd worden. Kinderen van 12 jaar en ouder hebben zelf een stem in dit proces en worden door de rechtbank uitgenodigd om te worden gehoord.

Wijziging van omgangsregeling

Er kunnen omstandigheden zijn om een in het verleden vastgestelde omgangsregeling te laten wijzigen. Uw omstandigheden kunnen gewijzigd zijn of de omstandigheden van het kind. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Verhuizen

Het kan zijn dat één van de ouders (met de kinderen) wil verhuizen en dat kan consequenties hebben voor de omgang tussen de andere ouder en de kinderen. Ouders zijn daarom verplicht om toestemming aan de andere ouder te vragen om te mogen verhuizen. Komen ouders hier onderling niet uit, dan bestaat de mogelijkheid om de rechter vervangende toestemming te vragen om te mogen verhuizen. In de jurisprudentie zijn strenge voorwaarden vastgelegd waaraan een ouder moet voldoen om te mogen verhuizen. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren.

Advocaten