Maak effectief gebruik van uw rechten.

Home » Expertise » Arbeidsrecht en medezeggenschap » Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad instellen
De ondernemingsraad denkt mee met de directie over het wel en wee van de onderneming. Ondernemingen met 50 medewerkers of meer zijn wettelijk verplicht een ondernemingsraad in te stellen. In grote ondernemingen kan het zinvol en noodzakelijk zijn om commissies, een groepsondernemingsraad (GOR) en/of een centrale ondernemingsraad (COR) in te stellen.

Rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad
Voor een goede taakvervulling heeft de ondernemingsraad op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verschillende rechten en bevoegdheden, zoals het informatierecht, adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht. Daarom moet bijvoorbeeld instemming van de ondernemingsraad worden gevraagd voor een besluit tot het vaststellen of wijzigen van regelingen over werktijden, arbeidsomstandigheden, opleiding, functiebeoordelingen of ziekteverzuim, Ook mag een ondernemingsraad op kosten van de onderneming een deskundige (zoals een advocaat) inschakelen.

Ondernemingskamer en kantonrechter
Voor een ondernemingsraad is het niet altijd makkelijk om van haar rechten effectief gebruik te maken. Als de ondernemingsraad wordt gepasseerd bij het nemen van adviesplichtige of instemmingsplichtige besluiten, kan zij naar de Ondernemingskamer stappen. Ook is er soms geen ondernemingsraad ingesteld, terwijl dat op grond van de wet wel zou moeten. De werknemers binnen de onderneming kunnen dan bij de kantonrechter instelling van een ondernemingsraad afdwingen.

Instemming en advies vragen
Hoe moet een ondernemer advies of instemming vragen voor een voorgenomen besluit? En wat als de ondernemingsraad een negatief advies geeft of geen instemming verleent? Onze advocaten kunnen u adviseren bij het opstellen van een schriftelijk verzoek aan de ondernemingsraad. Ook kunnen wij u bijstaan in een procedure om vervangende toestemming te vragen, als de ondernemingsraad geen toestemming verleent.

Workshop
Onze advocaten verzorgen ook regelmatig praktische workshops voor nieuwe ondernemingsraden.

Advocaten