Deskundige ondersteuning bij moeilijke beslissingen.

Reorganisatie

Een reorganisatie leidt bij zowel voor werkgevers als werknemers vaak tot veel vragen en onzekerheid.

Werkgever
U moet snijden in uw organisatie, maar wilt het liefst zelf bepalen welke werknemers u wilt laten gaan en welke u behoudt. Kan dat? Kunnen werknemers een ontslag tegenhouden door zich ziek te melden? Moet u met de vakbonden onderhandelen over een sociaal plan? Wat is de rol van de ondernemingsraad?

Wij kunnen u begeleiden bij een collectief ontslag en een aantal zorgen van u overnemen. Onze advocaten kunnen u helpen bij de selectie van de voor ontslag voor te dragen werknemers, bijvoorbeeld door af te spiegelen. Wij kunnen een sociaal plan voor u opstellen of u bijstaan in onderhandelingen met vakbonden of uw ondernemingsraad.

Werknemer
Als er binnen uw organisatie een reorganisatie is aangekondigd, heeft u waarschijnlijk veel vragen. Misschien heeft u een voorstel tot herplaatsing of een vaststellingsovereenkomst gekregen van uw werkgever. Wat zijn in dat geval uw rechten en plichten? Moet u meewerken aan herplaatsing als uw eigen functie komt te vervallen? En wat zijn de gevolgen voor uw WW-rechten als u een vaststellingsovereenkomst ondertekent?

Onze advocaten denken graag met u mee. Afhankelijk van uw specifieke situatie en wensen adviseren wij u over de stappen die u het best kunt nemen.

Advocaten