Wij gaan voor een optimaal resultaat.

Home » Expertise » Arbeidsrecht en medezeggenschap » Uw werkgever wil u ontslaan

Uw werkgever wil u ontslaan

Mag uw werkgever u zomaar ontslaan? En wat als uw leidinggevende geen vertrouwen meer in u heeft, terwijl u jarenlang goed heeft gefunctioneerd? Moet u een vaststellingsovereenkomst ondertekenen of is dat onverstandig? En op welke vergoeding(en) heeft u recht?

Wettelijke ontslaggronden
Een werkgever mag u alleen ontslaan als daar een redelijke grond voor is. In de wet zijn deze ontslaggronden limitatief opgesomd en daarvoor gelden strenge vereisten. Als uw werkgever vindt dat u niet goed functioneert, moet u een reële verbeterkans krijgen. Als uw werkgever vindt dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, moet hij ten minste proberen om de verhouding te herstellen (bijvoorbeeld door mediation).

Een arbeidsovereenkomst kan wel worden beëindigd met wederzijds goedvinden. Hiervoor is uw medewerking vereist. Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, is het raadzaam om u juridisch te laten adviseren. Onze advocaten kunnen beoordelen of de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de vereisten om uw WW-rechten te behouden en of de aangeboden regelingen en vergoeding(en) redelijk zijn.

Arbeidsovereenkomst niet verlengd
Als uw werkgever uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt, is geen redelijke ontslaggrond vereist om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wel heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding en een correcte eindafrekening (denk aan de uitbetaling van opgebouwd vakantiegeld en niet-opgenomen verlofdagen).

Advies arbeidsrecht
Als uw werkgever uw dienstverband wil beëindigen, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Onze advocaten bieden u de steun waaraan u behoefte hebt en proberen het voor u beste resultaat te behalen.

Gratis spreekuur
Elke maandagmiddag houden wij op ons kantoor van 16:30 tot 17:30 uur een gratis inloopspreekuur arbeidsrecht. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u met uw arbeidsrechtelijke vragen vrijblijvend bij ons terecht.

Advocaten