Een goed advies is goud waard.

Home » Expertise » Arbeidsrecht en medezeggenschap » Ontslag directeur of bestuurder

Directeur of bestuurder

Jarenlang hebt u de steun gehad van de aandeelhouders, de commissarissen of de Raad van Toezicht. Opeens is alles anders en krijgt u de boodschap dat uw tijd geweest is. Hoe zit het dan met uw ontslagbescherming? En bevat uw arbeidsovereenkomst de garantie voor een zachte landing?

Of spiegelbeeldig: u wordt als aandeelhouder of toezichthouder geconfronteerd met een bestuurder die niet meer brengt wat u van hem of haar meende te mogen verwachten. Hoe neemt u netjes afscheid, zo mogelijk met toepassing van regels van good governance

Een goed advies vooraf kan schade beperken of voorkomen.

Wij vertellen u graag hoe uw positie is, ook als u buiten kantooruren vergadert.

Advocaten