Een deskundig steuntje in de rug.

Home » Expertise » Arbeidsrecht en medezeggenschap » Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid voor werknemers

Ontvangt u geen werkloosheidsuitkering omdat u volgens UWV verwijtbaar werkloos bent geworden? Wij kunnen u bijstaan in bezwaar of beroep. Discussie over de vraag of u eigenlijk wel werknemer was en dus verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Ook die uitdaging gaan wij met plezier aan.

UWV neemt niet snel aan dat een werknemer meer dan 35 procent arbeidsongeschikt is. Dat kan ertoe leiden dat u, terwijl u veel lichamelijke klachten heeft, ook nog het gevecht daarover moet aangaan met UWV. Dan kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. Wij staan u daarom ook graag bij in procedures over ziektewet- of WIA-uitkeringen.

Sociale zekerheid voor werkgevers

Als een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een ziektewetuitkering ontvangt, kan dat ertoe leiden dat u meer premie gaat betalen voor de ziektewet. Bent u eigen risicodrager voor de WIA en krijgt de werknemer vervolgens een WIA-uitkering dan leidt dat voor u ook tot extra kosten. Bezwaar of beroep tegen de toekenning van een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering kan u bij succes veel geld besparen. Wij staan u graag bij!

Bent u overheidswerkgever? In dat geval heeft u er belang bij te voorkomen dat een werknemer ten onrechte een werkloosheidsuitkering ontvangt. Ook dergelijke zaken zijn bij ons in goede handen.

 

ADVOCATEN