Wie controleert de executeur?

Home » Expertise » Erfrecht » Executeur / executele

Executeur / executele

In het testament kan de overledene iemand aanwijzen die na zijn overlijden de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt. De wet geeft de executeur de taak om de goederen van de nalatenschap te beheren, de schulden van de nalatenschap te betalen en om de op hem rustende testamentaire lasten na te komen. Deze taken kunnen in het testament door de overledene worden beperkt en/of worden uitgebreid.

Het komt regelmatig voor dat er onenigheid is over de verplichtingen en bevoegdheden van de executeur. Dit kan over uiteenlopende zaken gaan. Welke informatie moet de executeur verschaffen aan erfgenamen, legitimarissen en/of legatarissen? Beheert de aagewezen persoon de nalatenschap wel naar behoren? Op welke beloning heeft diegene recht?  Kan de executeur worden ontslagen als er ontevredenheid bestaat en zo ja, hoe en op welke gronden?

Wij adviseren en procederen hier regelmatig over en informeren u graag over uw rechten en mogelijkheden.

Advocaat