Wie heeft recht op welke informatie?

Home » Expertise » Erfrecht » Informatie krijgen en geven

Informatie krijgen en geven

Veel ruzies gaan over het krijgen of geven van informatie. Met informatie wordt dan met name de boekhouding van de overledene of de nalatenschap bedoeld. Tot de boekhouding behoren financiële gegevens zoals de bankafschriften, belastingaangiftes- en aanslagen, verzekeringspolissen etcetera.

Welke gegevens mag u inzien of moet u verstrekken? Over welke periode bestaan de rechten en plichten; (alleen) over de periode na het overlijden of (ook) de periode voor het overlijden? Kunt u als nabestaande rekening en verantwoording vragen en zo ja, van wie en over welke periode? En wat als uw recht hebt op informatie, bij wie kunt u dan terecht en wat als hij of zij weigert deze informatie te verstrekken? Hoe kunt u uw recht afdwingen?

Wat uw rechten en plichten zijn en hoe ver deze strekken hangt af van de rechtspositie ten opzichte van de erfenis; erfgenaam, executeur, legataris, onterfd (klein)kind, legitimaris, vereffenaar, bewindvoerder en/of vruchtgebruiker. Iedere positie kent weer andere rechten en plichten.

Wij adviseren en procederen hier regelmatig over en informeren u graag over uw rechten en mogelijkheden.

Advocaat