Recht op specifieke goederen of gelden.

Home » Expertise » Erfrecht » Legaten / legataris

Legaten / legataris

Een legaat geeft het recht om een bepaald goed uit de nalatenschap te vorderen. Dit kan zijn een sieraad, gereedschap, maar ook een huis of een geldbedrag. De overledene kan er op die manier voor zorgen dat een bepaald goed bij een bepaald persoon terecht komt; bijvoorbeeld het gereedschap bij de zoon en de sieraden bij de dochter. Degene van wie is bepaald dat hij een vorderingsrecht heeft op een bepaald goed wordt legataris genoemd. Of iemand een legaat heeft gekregen blijkt uit het testament of het codicil van de overledene. Ook een erfgenaam kan een legataris zijn.

Regelmatig krijgen we in onze praktijk te maken met legaten. Wat zijn de rechten en plichten als bijvoorbeeld het legaat een geldbedrag is maar het geld moet komen uit een woning die nog niet is verkocht? Wat te doen in de situatie dat een sieraad wordt gelegateerd en dat sieraad niet te vinden blijkt te zijn? En hoe om te gaan met een gelegateerd huis met een hypotheekschuld?

Wordt u geconfronteerd met een legataris of bent u zelf legataris? In beide gevallen kunnen wij u adviseren en bijstaan.

Advocaat