Geen erfgenaam, wel aanspraak op de erfenis.

Home » Expertise » Erfrecht » Legitieme portie legitimaris

Wettelijk kindsdeel

Bent u onterfd of hebt u te maken met een onterfd kind, dan kunt u te maken krijgen met een aanspraak op een legitieme portie, ook wel wettelijk kindsdeel genoemd.

Een legitimaris is iemand die recht heeft op een legitieme portie en deze persoon kan, ongeacht wat er in het testament staat, aanspraak maken op een legitieme portie. De wet bepaalt wie legitimaris is en in welke gevallen en wanneer de legitieme portie kan worden opgeëist. Het is niet altijd gunstig om een beroep te doen op de legitieme portie. Het is van belang dat u zich hierover goed laat adviseren.

Een onterfde legitimaris is geen erfgenaam maar een schuldeiser van de nalatenschap. De legitimaris kan uitsluitend geld vorderen en geen goederen. Niet alleen in geval van onterving kunt u te maken krijgen met een aanspraak maken op de legitieme portie. Ook een erfgenaam die minder erft dan de legitieme portie, door bijvoorbeeld schenkingen van de overledene tijdens zijn leven, kan hierop aanspraak maken.

De grootte van de legitieme portie wordt op een bijzondere wijze berekend. Dit komt omdat bijvoorbeeld ook rekening kan worden gehouden met schenkingen die door de overledene tijdens zijn leven zijn gedaan. Ook wordt niet met alle schulden van de nalatenschap rekening gehouden. Om de vordering te berekenen heeft de legitimaris recht op informatie van de executeur en de erfgenamen.

Wordt u geconfronteerd met een legitimaris of bent u zelf legitimaris? In beide gevallen kunnen wij u adviseren en bijstaan.

Advocaat