Bij wie kunt u aankloppen?

Home » Expertise » Erfrecht » Schuldeiser en erfrecht

Schuldeiser en erfrecht

Ook als schuldeiser (crediteur) kunt u met het erfrecht in aanraking komen. Bijvoorbeeld omdat uw schuldenaar (debiteur) is overleden of omdat uw schuldenaar recht heeft op een erfenis en daarmee zijn schuld aan u kan betalen.

Als uw schuldenaar (debiteur) is overleden, hoeft dat niet te betekenen dat u uw vordering niet meer kunt innen. Door het overlijden van uw debiteur wordt uw vordering een schuld van de nalatenschap en bent u een schuldeiser van de nalatenschap geworden. Maar bij wie kunt u dan aankloppen? Dit is afhankelijk van wie er gerechtigd zijn tot de nalatenschap en wie de nalatenschap beheert. Een executeur of een vereffenaar zijn verplicht om de schulden van de nalatenschap te inventariseren en te voldoen.

Ook is het van belang om te weten wie de erfgenamen zijn en of en zo ja, hoe de nalatenschap is aanvaard (zuiver of beneficiaire aanvaarding). Bij zuivere aanvaarding kunt u het eigen vermogen van een erfgenaam aanspreken als de nalatenschap zelf onvoldoende baten heeft om uw schuld te voldoen. Bij beneficiaire aanvaarding hebt u een mindere sterke positie als schuldeiser.

Wij kunnen u helpen bij het achterhalen bij wie u kunt aankloppen en bij het innen van uw vordering. De wet biedt u diverse juridische mogelijkheden.

Advocaat