Betrokken partij bij moeilijke beslissingen.

Home » Expertise » Erfrecht » Verdeling nalatenschap

Verdeling nalatenschap

Als de nalatenschap is afgewikkeld of is vereffend, kan de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen. Als erfgenaam hebt u in beginsel altijd het recht om verdeling te vragen. Alle erfgenamen moeten hieraan meewerken. De ervaring leert dat dit een moeizaam proces kan zijn. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt over de verdeling, dan kunt u de rechter vragen om de verdeling vast te stellen. De rechter bepaalt dan hoe er verdeeld wordt.

Vaak is de verkoop van een (onroerend) goed (bijvoorbeeld een woning) een geschilpunt. Als een van de erfgenamen niet aan verkoop of levering wil meewerken kunt u deze persoon door middel van een procedure dwingen om mee te werken.

Als uw (mede)erfgenaam een huis gebruikt dat nog niet is verkocht en/of verdeeld, dan kunt u de kantonrechter vragen om een gebruiksvergoeding vast te stellen. Een gebruiksvergoeding is een vergoeding die deze erfgenaam aan zijn/haar mede-erfgenamen betaalt voor het gebruik. In geval van een woning wordt veelal een vergoeding aangehouden van 4% van de overwaarde waar de erfgenaam recht op heeft.

Onze advocaten hebben een brede ervaring in de behandeling van verdelingen.

Advocaat